Disclaimer

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De informatie die u op deze website vindt, heeft Divitec Holding BV met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Divitec Holding BV kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Divitec Holding BV niet instaan.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Divitec Holding BV stuurt, kunnen onveilig zijn. Divitec Holding BV raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Divitec Holding BV te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Divitec Holding BV te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Wijzigingen
Divitec Holding BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.